Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemeen
De bedoeling van deze website is het verstrekken van allerhande reisinformatie zodat u zelfstandig tot een afgewogen reiskeuze kunt komen en deze reis direct kunt reserveren.
Alle reizen worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden van de uitvoerende touroperator en/of luchtvaartmaatschappij. 
Aansprakelijkheid bij boeking
Degene, die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen, die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond, dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
Wat als ik de reis wil annuleren, nadat ik een bevestiging heb terug ontvangen ?
U kunt natuurlijk uw reis annuleren, maar er worden wel annuleringskosten in rekening gebracht dit is bij:
7 weken voor vertrek alleen de aanbetaling ( € 35,- per persoon)
5 weken voor vertrek 50% van de reissom
2 weken voor vertrek 90% van de reissom
7 dagen voor vertrek 100% van de reissom
Vertragingen
Door stakingen, drukte in het luchtruim of weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt hierbij uitgesloten. Mocht u hierdoor het aansluitend openbaar vervoer bij aankomst in Nederland missen, dan komen de extra onkosten helaas voor rekening van de passagier.
Reisdocumenten
1 tot 2 weken voor vertrek worden de reisdocumenten opgestuurd.
Dit gebeurd echter alleen als wij de volledige reissom ontvangen hebben.
Betalingsvoorwaarden
De betalingen voor de geboekte reizen is als volgt:
De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom met een minimum van 50 euro p.p. Het restantbedrag dient 6 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek dient het gehele betaling direct te worden voldaan.
Aansprakelijkheid
Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende touroperator en/of luchtvaartmaatschappij.
Persoonsgegevens
Yadin Reizen houdt rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Zodoende zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden.
Copyright
Alle publicaties van Yadin Reizen zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Yadin reizen
Voor vragen kunt u altijd bellen met 070 380 76 98 of e mailen naar info@yadinreizen.nl